• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست مجوز احداث پل بر روی مادیها و انهار

این درخواست با بازدید از محل ، تایید رییس اداره خدمات شهری ، تکمیل نظریه شهرداری توسط 7 واحد(شهرسازی، ترافیک، فضای سبز، زیبا سازی، عمران، پیشگیری و رفع تخلفات، محاسبات) ،پرداخت عوارض و هزینه مجوز پل با نظر نهایی مدیر منطقه امکان پذیر است .و جهت انواع کاربری ها صادر می گردد.

تعهدات مالک : مالک موظف به رعایت ضوابط بیست گانه زیبا سازی و طرح های مصوب زیبا سازی که در ذیل موجود است ،می باشد. 1- از نصب و اتصال پل به پایه چراغ و علایم ترافیکی و درختان خودداری شود. 2- کلیه موارد اصول و نکات ایمنی در نصب و احداث پل رعایت شود. 3- در نصب و احداث از موارد و مصالح مرغوب و طبق ضوابط شهرداری استفاده شود. 4- در صورت مشاهده خرابی و پوسیدگی و ایجاد خطر ، پل مربوطه جمع آوری شود. 5- نظافت و پاکسازی زیر پل رعایت گردد. 6- از قرار دادن اجناس و وسایل نقلیه، به هر دلیل بر روی پل مربوطه خودداری گردد. 7- متقاضی متعهدبه جبران خسارت احتمالی می باشد. 8- در طول زمان احداث و بهره برداری موظف به کنترل و رسیدگی دایم می باشد. 9- از جابجایی پل نسبت به مکان تعیین شده خودداری شود. 10- از نصب پل به طول بیشتر از حد تعیین شده خودداری شود. 11- عکس، طرح و نقشه از پل و محل نصب آن قبل ازساخت تهیه شود.

  • 1. ارائه مستندات شهرسازی (اجباری)
  • 2. نقشه یک پانصدم پلان موقعیت پل (اجباری)
  • 3. معرفی نامه اتحادیه(در صورت تجاری بودن)
  • 4. عکس رنگی از وضعیت موجود (اجباری)
مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من