• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : صدور/تمدید مجوز نصب تابلو صنفی

این خدمت مربوط به کسبه صنوف و مالکین و متصرفین اداری و تجاری می باشد و به طور معمول مجوز صادر شده یک سال اعتبار دارد و به صورت موقت است. این مجوز شامل تابلو های برند یا تبلیغاتی نمی باشد. تمامی مراحل خدمت در منطقه مربوطه(توسط مسیولین زیباسازی و پیشگیری ورفع تخلفات منطقه) انجام می گیرد . در صورتی که جهت نصب تابلو نیاز به نصب داربست می باشد، بایستی پس از صدور مجوز تابلو ، جهت صدور مجوز داربست تابلو اقدام نمایید.

در صورت عدم توجه به تعهدات ذیل، شهرداری منطقه می تواند طبق مقررات و ضوابط راسا نسبت به جمع آوری و انتقال تابلو مربوطه به انبار اقدام نماید و کلیه هزینه و خسارت وارده بر عهده درخواست کننده می باشد. 1- از نصب و اتصال تابلو به پایه چراغ و علایم ترافیکی و درختان خودداری شود . 2- کلیه نکات ایمنی در نصب و احداث تابلو رعایت شود . 3- در نصب تابلو رعایت ابعاد تابلو و استفاده از متریال و مصالح مرغوب بایستی طبق ضوابط 20 گانه شهرداری رعایت گردد. . 4- در صورت مشاهده هر گونه نازیبایی ، خرابی و یا پوسیدگی و ایجاد خطر ، نسبت به رفع خطر یا جمع آوری تابلو در اسرع وقت اقدام گردد. . 5- نظافت و پاکسازی تابلو رعایت گردد . 6- از قرار دادن اجناس و وسایل غیرضروری بر روی تابلو و همچنین آویزان نمودن تابلو مربوطه خودداری گردد . 7- متقاضی متعهد به جبران خسارت احتمالی می باشد . 8- در طول زمان احداث وبهره برداری موظف به کنترل و رسیدگی دایم می باشد. 9-در صورتی که درخواست کننده مستاجر است ، 10- نامگذاری تابلو بایستی بر اساس دستورالعمل اداره کل فرهنگ و ارشاد انجام شود. 11- در صورتی که تخلفات شهرسازی وجود داشته باشد، موضوع از طریق ماده صد شهرداری پیگیری می گردد.

  • 1. فیش پرداخت شده عوارض نوسازی تا سال جاری
  • 2. فیش پرداخت شده عوارض کسب و پیشه
  • 3. طرح نهایی تابلو (قبل از ساخت تابلو) (اجباری)
  • 4. تصویر محل نصب تابلو (محل نصب بایستی با فتوشاپ مشخص گردد.) (اجباری)
  • 5. تصویر کل نمای ساختمان (اجباری)
  • 6. تاییدیه هییت مدیره ساختمان (در صورتی که مشاعات وجود داشته باشد.)
مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من