• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست حذف ایستگاه زباله

در این درخواست در صورت وجود ایستگاه زباله در محله ، شهروندان میتوانند اعلام مشکل نموده و پس از بازدید و انجام فرآیند مربوطه اقدامات جهت حذف صورت میگیرد که حذف نهایی به همکاری ساکنین محله بستگی دارد.

-

  • 1. عکس از محل ایستگاه محل زباله (اجباری)

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من