• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست عودت اجناس و مدارک امانی

بازگشت اجناس که ناگزیر در انجام ماموریت رفع تخلفات شهری (تخلفات سدمعبر ، تخلفات ساختمانی، خسارت فضای سبز و ... ) به صورت موقت در انبار نگهداری می گردد. مراجعه حضوری اولیه به واحد امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری ،جهت آموزش و ارایه تعهدات لازم و دریافت کد پیگیری اجناس ضروری می باشد .

معادل کل هزینه هایی که در تعداد مراجعه ها شهرداری متحمل گردیده است ، با احتساب 15 درصد تحت عنوان هزینه خدمات و نظر کمیته مربوطه ، شامل موارد زیر می باشد 1- حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل اجرایی 2- ماشین آلات و تجهیزات 3- هزینه انبارداری به روز 4- سایر هزینه ها در صورت عدم مراجعه به منطقه توسط مالک ، کلیه خسارات احتمالی وارده به اجناس به عهده مالک می باشد.

  • 1. مدارک مرتبط با رفع تخلف
  • 2. مدارک مرتبط با رفع تخلف

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من