• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست مخازن نگهداری پسماند خشک (سبد 240 لیتری)

این خدمت مربوط به سازمانها، ادارات ، مراکز آموزشی، تجاری و مجتمع های مسکونی می باشد که پس از بازدید و تایید ناظرین مربوطه قابل ارایه می باشد. تاریخ انقضای هر درخواست حداقل 3 سال می باشد و شهروند زودتر از این زمان نمی تواند نسبت به دریافت مخازن جدید و تجهیز مجدد اقدام نماید. شرط لازم برای تجهیز مجتمع های مسکونی برخورداری از حداقل 50 واحد می باشد و سایر مجتمع ها نیز برای برخورداری از این تجهیزات لازم است 50درصد از بهای تجهیزات را پرداخت کنند.

تعهدات شهروند: • جلوگیری از مخلوط نمودن، خرید و فروش پسماند خشک مطابق با ماده 16 قانون مدیریت پسماند • حفظ و نگهداری از مخازن تحویلی • تحویل پسماند خشک صرفاً به عوامل مجاز سازمان که کتباً به مشترک اعلام می شود.

  • 1. عکس از نمای کلی ساختمان (اجباری)
مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من