• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : ثبت شکایات تخلفات شهری (به جز تخلفات ساختمانی)

رسیدگی به سد معبر ، بند 20 ماده 55 (مشاغل مزاحم)، بند 14 ماده 55 (رفع خطر از بناهای مخروبه و ممارد حادثه آفرین ) و ماده 110 (زمین های بایر و ساختمانهای نیمه ساز و رها شده )

تکمیل فرم درخواست یا شکایات

  • 1. ارسال عکس یا مستندات به همراه شکایت (اجباری)
  • 2. استشهادیه محلی

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من