• 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : گزارش ثبت وقایع و تخلفات ترافیکی

1-گزارش وضعیت ترافیک (مسدود-اختلال حرکت-ترافیک سنگین یا نیمه سنگین و سایر ) 2-گزارش تصادف (جرحی-خسارتی-فوتی-سایر) 3- گزارشات تخلف (توقف در محل ممنوع-سد معبر-پارک دوبل –سایر) 4-گزارش خرابی تجهیزات ترافیکی(تابلوی پیام رسان-چراغ راهنمایی معیوب- زمانبندی چراغ- دوربین ثبت تخلف-سایر) 5- گزارشات رخداد(مراسم خاص-آتش سوزی-عملیات عمرانی-آب گرفتگی-سقوط درخت-سایر) 6-اتوبوسرانی(نیاز به ایستگاه-نیاز به تعمیرایستگاه-عدم حضور در ساعت مقرر-شلوغی اتوبوس-تخلف راننده-سایر)

نیاز ندارد

  • 1. عکس از محل

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من