جستجو خدمت

خدمات داده باز شهرداری اصفهان

شهروندان گرامی

این خدمت جهت استقرار و جاری سازی سیاست داده باز شامل داده های خام و سرویس های شهری قابل انتشار موجود در فضای شهری تنظیم شده است. داده باز یعنی هر محتوا، اطلاعات یا داده ای که مردم بتوانند از آن استفاده کرده و بدون آنکه با محدودیت های قانونی، فنی یا اجتماعی روبرو شوند، توزیع کنند. یکی از رویکردهای مهم در عرصه ی حکمرانی و توسعه شهرهای هوشمند، فراهم سازی و پیاده سازی سیاست های داده باز می باشد. امروزه داده های زیادی در اختیار دولت ها و نهادها قرار دارد که خود از آن استفاده نمی کنند و یا روش بهره-مندی از آن را نمی دانند. لذا اجازه ی استفاده از این اطلاعات امکان بهره مندی ذینفعان مختلف را فراهم می آورد. علاوه بر توسعه و افزایش توان علمی، به منظور افزایش مشارکت فعال، همه جانبه و موثر همه ذینفعان سیستم شهری، از جمله نخبگان و همچنین ارتقا سرمایه و اعتماد اجتماعی، پیاده سازی سیاستگذاری داده باز لازم و ضروری می باشد. نوآوری، رشد اقتصادی و شفافیت از دیگر اهداف در سیستم های شهری است که بواسطه ی سیاستگذاری داده باز محقق خواهد شد.

شما می توانید خدمات داده باز زیر را دریافت ‌نمایید: