جستجو خدمت
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست مجوز برگزاری مراسم و تبلیغات مذهبی (ویژه اعیاد ومناسبت ها)

این خدمت شامل درخواست برپایی ایستگاه صلواتی، خیمه و تبلیغات می باشد. 1-این درخواست جهت برگزاری مراسمات فرهنگی-مذهبی شهروندان، گروه های مردمی، هییات مذهبی و .. قابل انجام است. 2-پس از تکمیل ثبت نام ،دریافت کد رهگیری صرفا به منزله ثبت موفق در سیستم شهرداری بوده و به معنای دریافت مجوز نمیباشد. پس از انجام تاییدات و گردش کار در حوزه های داخلی شهرداری ، توسط منطقه مربوطه با متقاضی جهت انجام هماهنگی لازم، تعیین محل و زمان بازدید(درصورت نیاز)،اخذ تعهدات لازم و تحویل مجوز مربوطه تماس گرفته خواهد شد. 3-متقاضیان لازم است بوسیله کد رهگیری دریافتی ، مراحل درخواست خود را درسامانه پیگیری نموده تا در صورت اعلام کامل نبودن مدارک ، نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.

1- معرفینامه (مجوز) سازمان تبلیغات اسلامی الزامی است. 2-در صورت درخواست نصب بنر ، طرح بنر ممهور به مهر سازمان تبلیغات اسلامی بارگذاری گردد. **تدکر مهم: در صورت درخواست بنر تصویر طرح بنر ، در غیراینصورت تصویر صفحه دوم مجوز سازمان تبلیغات اسلامی بارگذاری گردد.(با توجه به الزامی بودن الصاق فایل) **نکاتی که درمورد چاپ ونصب تبلیغات برروی تک پایه می بایست به آن توجه داشته باشید 1. سایز بنر تک پایه 2/80 * 3/80 به صورت عمودی میباشد که بالا وپایین آن باید لیفه شود 2. بنر چاپ شده از پایین به بالا تا شود 3. زمان تحویل بنر به پیمانکار نصاب یک روز قبل از تاریخ نصب می باشد 4. متقاضی موظف میباشد تا24ساعت بعداز نصب بازدید از نصب بنرهای خود داشته باشد 5. جهت پیگیری نصب به شماره همراه 09391880489آقای کریمی از ساعت 15 الی 18 تماس حاصل فرمایید 6. هزینه هر تک پایه از یک روز تا یک هفته به مبلغ600/000 ریال می باشد وبه ازای هروز اضافه مبلغ 60/000ریال می باشد که حداکثر زمان تبلیغ 10روز می باشد **نکاتی که درمورد چاپ ونصب تبلیغات برروی لمپوست می بایست به آن توجه داشته باشید 1. سایز بنر لمپوست در دو لت 0.80*2.5به صورت عمودی میباشد که بالا وپایین باید لیفه شود. 2. بنر چاپ شده هر دو لت روی هم از پایین به بالا تا شود 3. زمان تحویل بنر به پیمانکار نصاب یک روز قبل از تاریخ نصب می باشد 4. جهت نصب وهماهنگی به شماره همراه 09130378574آقای عبداللهی از ساعت 15 الی 19تماس حاصل فرمایید 5. هزینه هر جفت لمپوست از یک روز تا یک هفته به مبلغ120/000 ریال می باشد

  • 1. تصویر مجوز سازمان تبلیغات اسلامی (اجباری)
  • 2. تصویر طرح بنر ،پارچه یا لمپست (ممهور به مهر سازمان تبلیغات اسلامی) (اجباری)
مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من