جستجو خدمت
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : درخواست بارکد ماشین آلات شرکتهای خدماتی

این درخواست مربوط به دریافت و یا حذف بارکدهای خودروهای تخصصی شرکت های خدماتی میباشد

1- مشخصات خودروی حذف شده شامل شماره پلاک و بارکد 2- مشخصات خودروی جایگزین شده شامل شماره پلاک ، وزن خالی ، نوع خودرو ، منطقه فعالیت ، شیفت کاری و نوع بار محموله ،نام راننده ، نام پیمانکار مربوطه 3- شماره سیمکارت و شماره IMEI

  • مدارکی نیاز نمی باشد

مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من