جستجو خدمت
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

عنوان خدمت : ثبت اطلاعات پژوهشگران و دریافت فرم های پژوهشی

پزوهشگرانی که مایل هستند اطلاعات مربوط به فراخوانهای پژوهشی شهرداری اصفهان را دریافت نمایند،‌نسبت به تکمیل اطلاعات در مرحله بعدی اقدام نمایند.

مطلوب است فرهیختگانی که دارای سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی می باشند، نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایند. توجه داشته باشید که اطلاعات شما زمانی ثبت می شود که از سیستم کد رهگیری دریافت نمایید.

  • 1. تصویر کارت ملی
  • 2. آخرین مدرک تحصیلی
  • 3. گواهی شغلی
  • 4. سوابق پژوهشی(کتاب، مقاله، طرح پژوهشی و ...)به همراه ضمایم مربوطه (اجباری)
مرحله قبلی مرحله بعدی

شما قبلا ثبت نام کردید

نام و نام خانوادگی :

اگر قبلا ثبت نام كرده ايد وارد شويد

مرحله قبلی

با موفقیت

درخواست هاي من